top of page

נישאתם באופן פרטי? חוק יחסי ממון לא חל עליכם

michal06g.png

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קבע שאין תחולה לחוק על בני זוג שנישאו בטקס נישואים פרטי. בת הזוג, שהגישה תביעה לאיזון משאבים, תצטרך להגיש תביעה מתוקנת.

 

בשנת 1996 ערכו בני הזוג טקס נישואין פרטי ובאוקטובר 2011 הגיש בן הזוג תביעת גירושין לבית הדין הרבני בתל אביב. בסוף אותו החודש הגישה בת הזוג תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, בה ביקשה לאזן את המשאבים הכלכליים שלה ושל בן זוגה בהתאם להוראות חוק יחסי ממון.

בינואר 2012 הגיש גם בן הזוג תביעה רכושית לבית המשפט ובנוסף הגיש גם בקשה לדחיית תביעת זוגתו לשעבר על הסף, בטענה שחוק יחסי ממון כלל לא חל עליהם.

בדיון בעניין, טענה בת הזוג שהחוק תקף, מכיוון שבטקס שערכו נכללו כל המרכיבים ההלכתיים המקנים לנישואים תוקף של דין תורה. כן טענה שהם ניהלו חיי נישואין כשרים וכל מכריהם ראו בהם כנשואים. לבסוף הסבירה שנישאה באופן פרטי על מנת לא לפגוע בקצבה ששולמה לה כאלמנת צה"ל, ומאחר שבן זוגה רצה להישאר בסטאטוס "גרוש" משיקולי מס.

בן הזוג דרש לדחות על הסף את תביעת בת זוגו לאיזון משאבים. לטענתו, לא היתה להם מניעה להתחתן כדת משה וישראל, ובכל זאת הם בחרו להינשא באופן פרטי ולכן אין להחיל עליהם את החוק. עוד טען, שגם אם לנישואים ביניהם יש תוקף הלכתי, אין להם תוקף מבחינת המדינה והמשפט. כמו כן, הוא הוסיף שהם כלל לא נרשמו כנשואים במשרד הפנים.

בחרו לא להינשא

השופטת אסתר ז'יטניצקי רקובר הסבירה בהחלטתה שחוק יחסי ממון בין בני זוג חל אך ורק על בני זוג שנישאו כדין. הפסיקה הבחינה בין שני מצבים בהם זוגות נישאים בקידושין פרטיים: האחד - זוגות מנועי חיתון שאינם יכולים להינשא על פי דין תורה, כמו בני זוג שיש ספק בנוגע ליהדותם. השני - זוגות פנויי חיתון שאין להם כל מניעה להינשא על פי דין תורה.

ואולם, מאחר שבמקרה הנדון מדובר בבני זוג פנויי חיתון, שנמנעו מלערוך טקס דרך הרבנות רק בשל שיקולים כלכליים, אין הצדקה שיחול עליהם חוק יחסי ממון. אי לכך, על בני הזוג תחול חזקת השיתוף החלה על ידועים בציבור, שהוראותיה וכלליה שונים מאלה הנקובים בחוק, הן מבחינת אופן חלוקת הרכוש והן מבחינת האופן שבו צריך להוכיח שיתוף כלכלי.

מאחר שעדיף להימנע ככל הניתן מדחיית תביעה על הסף, שמשמעותה חסימת התובעת מלתבוע זכויות רכושיות, פסקה השופטת שהתובעת תתקן את התביעה בתוך 20 ימים.

  • ב"כ התובעת: עו"ד תבור גולדמן

  • ב"כ הנתבע: עו"ד טלי אויזרוביץ

* עו"ד מיכל ברנקין עוסקת בדיני משפחה.

** הכותבת לא ייצגה בתיק.

*** המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחברת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

bottom of page