top of page

מאמרים ופסקי דין

מאת: עו"ד מיכל ברנקין

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קבע שאין תחולה לחוק על בני זוג שנישאו בטקס נישואים פרטי. בת הזוג, שהגישה תביעה לאיזון משאבים, תצטרך להגיש תביעה מתוקנת.
במהלך נישואים חתמו בני זוג על שני הסכמי ממון. לאחר שהתגרשו ניסתה האישה לחלק את הרכוש שלהם. בית המשפט נזף בה על התנהלותה.
בנות זוג הביאו לעולם ילד בעזרת תורם זרע, ובת הזוג הלא ביולוגית ביקשה להכיר בה כאמו. בית המשפט למשפחה ברמת גן קיבל החלטה פורצת דרך
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
bottom of page